Audiere publicăINVITAȚIE
AUDIERE PUBLICĂ


LEGEA DIALOGULUI SOCIAL –
O LEGE PENTRU DIALOG REAL SAU PENTRU DICTATURĂ?

Grupul de iniţiativă „Lobby pentru dialog social real” vă invită la audierea publică cu tema „LEGEA DIALOGULUI SOCIAL – O LEGE PENTRU DIALOG REAL SAU PENTRU DICTATURĂ?” ce va avea loc Sâmbătă 10 decembrie 2011 Ora 10:00 în Sala Mică a Casei de Cultură a Sindicatelor din Focşani, str. D. Cantemir, nr. 1.

Scopul audierii publice este prezentarea unor puncte de vedere cu privire la caracterul democratic sau antidemocratic a Legii dialogului social, impactul asupra activităţii sindicatelor şi a relaţiei angajator-salariaţi-reprezentanţi ai salariaţilor, identificarea poziţiilor faţă de această lege, adoptarea poziţiei viitoare a grupului de iniţiativă faţă de acestă lege.

Invităm cetăţenii salariaţi, sindicalişti, reprezentanţi ai sindicatelor, reprezentanţi ai patronatelor şi manageri, organizaţii neguvernamentale şi alte organizaţii să-şi exprime în scris punctul de vedere cu privire la următoarele aspecte:
- asigură Legea dialogului social libertatea de organizare a sindicatelor?
- asigură Legea dialogului social cadrul şi condiţiile de realizare a activităţii sindicatelor pentru apărarea drepturilor salariale şi profesionale ale salariaţilor?
- asigură Legea dialogului social un dialog social real între patronate-salariaţi-sindicate-reprezentanţi ai salariaţilor?
- respectă Legea dialogului social convenţiile internaţionale la care România este parte, legislaţia ONU şi legislaţia europeană cu privire la organizarea şi functionarea sindicatelor, a raporturilor dintre patronate şi salariaţi?
- având în vedere că Legea dialogului social a fost declarată constituţională, dacă legea nu respectă totuşi drepturile şi libertăţile democratice, ce soluţii ar fi pentru pentru a se ajunge la o lege a dialogului social cu caracter democratic?

Audierea publică, ca formă de consultare publică, urmăreşte colectarea de opinii, soluţii şi probleme de la cetăţenii comunităţii şi sintetizarea acestora într-un raport efectuat de experţi independenţi. Un astfel de exerciţiu democratic întăreşte comunitatea şi contribuie la realizarea unor politici publice potrivite acesteia.

Depunerea unei depoziţii scrise (opinie) va permite şi înscrierea pentru susţinerea publică în limita timpului de 3 minute. Termenul limită pentru primirea depoziţiilor este data de 8 decembrie 2011, ora 14,00. Depoziţiile nu trebuie să depăşească 2 pagini A4, corp literă 16, şi vor conţine informaţii, argumente şi/sau date statistice care susţin/ întăresc punctul de vedere al celui care depune depoziţia.

Important de reţinut: doar cei care depun depoziţia în scris pot să îşi susţină opinia public, în cadrul audierii publice din 10 decembrie. Cei care nu doresc să ia cuvântul în cadrul audierii publice pot depune doar depoziţia în scris – aceasta va fi analizată de către comisia de experţi şi va contribui la realizarea raportului final.

La audierea publică vor mai participa: comisia de experţi, reprezentanţi mass media, politicieni şi reprezentanţi ai diverselor grupuri de interese.
Comisia de experţi este formată din:
  • Angelica CHIRILĂ - Avocat în Baroul Galaţi, Lector univ. dr. în Drept Penal, Universitatea „DANUBIUS” Galaţi
  • Gică ABIABOIERU - Avocat Baroul Vrancea
  • Elena Narcisa VĂTĂMANU - Jurist Vincon Vrancea

Specialişti din domeniul legislaţiei, Comisia de Experţi va însuma într-un raport final toate propunerile făcute în cadrul audierii şi va formula concluziile acesteia. Raportul final va fi prezentat public în data de 19 decembrie 2011 în cadrul unei conferinţe de presă. Ulterior audierii publice, grupul de iniţiativă va întreprinde si alte demersuri pentru ca Legea dialogului social să devină o lege în consens cu legislaţia ONU, legislaţia Uniunii Europene, convenţii internaţionale la care România este parte.

Această audiere publică face parte dintr-un ciclu mai larg de acţiuni de lobby şi advocacy pentru modificarea Legii dialogului social în sensul respectării drepturilor şi libertăţilor democratice. Până în prezent am depus propuneri de modificare a Legii dialogului social (în formatul cerut parlamentarilor) la parlamentari din Galaţi şi Brăila.

Motivaţia completă a temei audierii publice, bibliografia, regulamentul de organizare, regulile de redactare a depoziţiilor scrise, formularul de înscriere le găsiţi pe: http://lobbypentrudialogsocialreal.blogspot.com/

Cererea de înscriere pentru participare şi depoziţiile scrise se vor transmite grupului de iniţiativă pe e-mail: lobbydialogsocialreal@gmail.com semnate si scanate (lipsa semnăturii se poate complini si în ziua audierii publice).

Acţiunea beneficiază de sprijinul Asociaţiei Pro-Democraţia, filiala Galaţi, Ligii Naţionale şi Internaţionale Pentru Apărarea Drepturilor Omului, Sindicatului „Solidaritatea” al Metalurgiştilor din România, Federaţiei „Solidaritatea Virgil Săhleanu” a Metalurgiştilor din România, Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ, Sindicatului Liber „Educaţia” Galaţi, Sindicatului din Învăţământ Vrancea.

Grupul de iniţiativă:
Adrian ANDRĂȘESCU (Galaţi) Preşedinte - Sindicatul Liber „Educaţia” Galaţi
tel. 0722.260.052 / 0754.044.828
Emil TUDOR (Focşani) Preşedinte - Sindicatul din Învăţământ Vrancea tel. 0731.301.509
Sebastian ŞOIMU (Galaţi) Asist. univ. - Facultatea de Comunicare şi Relaţii Internaţionale
                                                                                                        Universitatea „DANUBIUS” Galaţi
                          Nu uitaţi: ne puteţi scrie pe adresa lobbydialogsocialreal@gmail.comMOTIVAREA AUDIERII PUBLICE


          TEMA: LEGEA DIALOGULUI SOCIAL –

                   O LEGE PENTRU DIALOG REAL SAU PENTRU DICTATURĂ?Data: 10 decembrie 2011 Orele: 10.00 - 12.30
Locul: Focşani , Sala Mică a Casei de Cultură a Sindicatelor , Str. Dimitrie Cantemir  nr. 1

           A. Cadrul temei:

           La data de 10 mai 2011 a fost publicată în  Monitorul Oficial Legea Dialogului Social (Legea nr. 62/2011). Aceasta a avut un traseu fulminant. A fost anunţată oficial de premierul Emil BOC pe 7 aprilie 2011. A fost discutată în regim de urgenţă în condiţiile în care liderii sindicali nu participau la discuţii în semn de protest. A fost trecută prin Parlament prin asumarea răspunderii, sărind peste controlul de constituţionalitate cerut de 110 deputaţi.

          Legea Dialogului Social a fost promulgată fără întârziere de preşedintele Traian BĂSESCU şi publicată, la 10 Mai, în Monitorul Oficial.

          Ulterior, obiecţia de neconstituţionalitate a fost respinsă prin Decizia Curții Constituționale nr. 574/2011publicată în Monitorul Oficial nr. 368 din 26 mai 2011.

Legea Dialogului Social înlocuieşte Legea Sindicatelor, Legea Patronatelor, legislaţia privitoare la contractele colective de muncă, cea privitoare la conflictele de muncă precum şi legile de înfiinţare şi organizare a Consiliului Economic şi Social.

           B. În urma analizării articolelor din Legea dialogului social constatăm:

          1) - Sintagma „organizare voluntară” prevăzută la art. 1 lit. w) nu incumbă şi libertatea de organizare (Oamenii se pot organiza voluntar şi atunci când nu au libertatea de organizare sau când li se impune o anumită formă de organizare. Ex.: şi deţinuţii din penitenciare se pot asocia voluntar, dar nu au şi libertatea de asociere).

          2) Prin art. 3 alin. (2) şi alin. (4) din Legea nr. 62/2011 se încalcă:

       -  drepturile şi libertăţile prevăzute în pactele, tratatele şi convenţiile internaţionale la care România este parte;

       - art. 40 alin. (1) din Constituţia României cu privire la dreptul de liberă asociere şi organizare.

          3) Prin art. 3 alin. (2) din Legea nr. 62/2011 se suprimă dreptul de liberă asociere şi organizare sindicală a salariaţilor din unităţile care au mai puţin de 15 angajaţi dar şi a celor din unităţile care au mai mult de 15 angajaţi dar în care numărul celor care vor să se asocieze într-un sindicat este mai mic de 15.

       4) Între alin. (1), (2) şi (4) a art. 3 din Legea nr. 62/2011 există contradictorialitate astfel: alin. (1) dă dreptul la asociere fără nici o îngrădire iar alin. (2) şi (3) îngrădesc dreptul de asociere la nivelul unei singure unităţi angajatoare.

          5) Prin articolele 9; 11; 22; 30; 35; 51 se îngrădesc protecţia eficace a reprezentanţilor lucrătorilor şi posibilităţile pentru a-şi îndeplini funcţiile şi atribuţile lor. 

          C. Din analiza cadrului legislativ rezultă: 

          1) Dreptul de asociere liberă este un drept fundamental prevăzut în Constituţia României. Art. 40 alin. (1) din Constituţie prevede: „Cetăţenii se pot asocia liber în partide politice, în sindicate, în patronate şi în alte forme de asociere.” Acest articol din Constituţie nu prevede niciun fel de îngrădire pentru asocierea în sindicate, nici cu privire la angajator/angajatori, nici pe criteriul profesional, nici pe criteriul ocupaţional, nici pe criteriul teritorial.

          2)  Pactele, tratatele şi convenţiile internaţionale la care România este parte prevăd:

          - dreptul de liberă asociere în sindicate, în  partide politice, în patronate şi în alte forme de asociere fără nici un fel de constrângere pe criterii de angajare în muncă, profesionale, ocupaţionale, teritoriale;

          - reprezentanții lucrătorilor din întreprinderi trebuie să beneficieze de o protecție eficace împotriva oricăror măsuri care i-ar putea prejudicia, inclusiv desfacerea contractului de muncă, și care ar avea drept cauză calitatea sau activitățile lor de reprezentanți ai lucrătorilor, apartenența sindicală sau participarea la activități sindicale, în măsura în care acționează potrivit legilor, convențiilor colective sau altor aranjamente convenționale în vigoare;

          -  trebuie să se acorde înlesniri reprezentanților lucrătorilor, pentru a putea să-și îndeplinească repede și eficace funcțiile lor.

       3) - Prin posibilitatea constituirii sindicatelor la angajatori diferiţi din aceeaşi ramură de activitate, fără nicio altă constrângere, se asigură  oricărui salariat dreptul de asociere sau de aderare la un sindicat;

          - prin protecţia eficace a reprezentanţilor lucrătorilor şi prin înlesnirile pentru a-şi îndeplini funcţiile se asigură exercitarea efectivă a atribuţiilor lor. 

            D. Dileme pentru care se solicită puncte de vedere, opinii pro şi contra, soluţii:

          - asigură legea libertatea de organizare a sindicatelor?

          - asigură legea cadrul şi condiţiile de realizare a activităţii sindicatelor pentru apărarea drepturilor salariale şi profesionale ale salariaţilor?

          - asigură legea un dialog social real între patronate-salariaţi-sindicate/ reprezentanţi ai salariaţilor?

          - respectă legea convenţiile internaţionale la care România este parte, legislaţia ONU şi legislaţia europeană cu privire la organizarea şi funcționarea sindicatelor, a raporturilor dintre patronate şi salariaţi?

          - având în vedere că legea a fost declarată  constituţională, dacă legea nu respectă totuşi drepturile şi libertăţile democratice, ce soluţii ar fi pentru pentru a se ajunge la  o lege a dialogului social cu un caracter democratic?


     5. ANALIZA PĂRŢILOR INTERESATE PE TEMA ALEASĂ : 

          Legea dialogului social, referitor la Capitolul II: Constituirea, organizarea şi funcţionarea organizaţiilor sindicale implică trei categorii de părţi interesate:

salariaţii, în general;
sindicatele;
patronatele.         

          Salariaţii, în general, sunt afectaţi prin:

          - numărul minim de 15 membri pentru constituirea unui sindicat la nivel de angajator face ca foarte mulţi salariaţi din unităţile mici (chiar cu mai mult de 15 salariaţi) să fie în imposibilitatea de a se organiza în sindicate;
          - salariaţii care nu sunt de acord cu modul şi eficienţa cu care îi reprezintă sindicatul din unitate pot fi puşi în situaţia de a nu avea alternative privind aderarea la un alt sindicat; se reduc considerabil posibilităţile opţiunii şi aderării  libere la sindicate;
          - reducerea reprezentativităţii sindicale la un singur sindicat din unitate, face ca foarte mulţi salariaţi, chiar şi constituiţi în organizaţii puternice, să nu poată să fie reprezentaţi în consiliile de administraţie şi la negocierea contractelor colective de muncă.   

          Sindicatele sunt afectate prin:

          - legea afectează îndeosebi sindicatele din învăţământ care, anterior acestei legi, erau cele mai puternice fiind organizate la nivel judeţean, cu structuri în unităţile din învăţământ; federaţiile sindicale din învăţământ fiind deasemenea foarte puternice; ex.: Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ având, la data promovării proiectului prezentei legi, cca. 192.000 de membri fiind cea mai mare federație sindicală din România; chiar şi cea mai mică federaţie sindicală din Învăţământ; Federaţia Educaţiei Naţionale, cu cca. 42.000 de membri, fiind una din federaţiile sindicale mari la nivel naţional;

          - condiţionarea organizării primare, cu personalitate juridică, la nivel de angajator conduce la fărâmiţarea organizaţiilor sindicale, în special a celor din învăţământ care, anterior acestei legi, erau constituite la nivel judeţean;

          - sindicatele pot fi blocate la constituire prin neacordarea sediului; lipsa sediului  blochează acordarea personalităţii juridice, înregistrarea la Administraţia Fiscală şi deschiderea de cont la bancă;

          - chiar şi sindicate puternice la nivel de angajator (cu 49% din numărul angajaţilor) sunt puse în imposibilitatea de a-i reprezenta pe proprii membri atât în consiliile de administraţie cât şi la negocierea contractelor colective de muncă;

          - federaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional sunt puse în situaţia paradoxală de a nu fi reprezentative la nivel de angajatori/ unităţi;

          - liderii sindicali, chiar şi a sindicatelor reprezentative, pot fi puşi în situaţia penibilă de a nu fi primiţi şi/sau ascultaţi de către angajatori;

          - sindicatele, chiar şi cele reprezentative, pot fi puse în situaţia penibilă de a nu avea sediu şi de a nu avea condiţii reale de a-şi desfăşura activitatea în unitate/la angajator.      

          Patronatele sunt afectate?

          - în general şi la o apreciere sumară, neaprofundată, patronatele par să nu fie afectate de Legea dialogului social; acestea au posibilitatea de a îngrădi şi chiar de a bloca formarea sindicatelor prin neacordarea de sediu; existenţa sediului fiind condiţie obligatorie pentru acordarea personalităţii juridice, pentru înregistrarea la Administraţia Fiscală şi pentru deschiderea de cont la bancă;

          - patronatele şi managerii au posibilitatea de a se descotorosi repede de liderii de sindicat incomozi şi de sindicate;

          - totuşi, patronatele pot fi afectate în activitatea managerială prin privarea de sprijinul competent al sindicatelor în gestionarea resurselor umane şi implicarea responsabilă a salariaţilor în activitatea din societate/unitate;

          - având în vedere că liderii de sindicat sunt aleşi, îndeosebi, dintre persoanele cele mai competente profesional şi cu aptitudini organizatorice, patronatele pot resimţi sprijinul competent al acestora în activitatea managerială.

Pentru alte detalii vă stă la dispoziţie Grupul de Lobbyști:
- Adrian ANDRĂȘESCU (Galaţi) Preşedinte - Sindicatul Liber „Educaţia” Galaţi
     tel. 0722.260.052 / 0754.044.828
- Emil TUDOR (Focşani) Preşedinte - Sindicatul din Învăţământ Vrancea
     tel. 0731.301.509
- Sebastian ŞOIMU (Galaţi) Asist. univ. - Facultatea de Comunicare şi Relaţii Internaţionale
                                                                                             Universitatea „DANUBIUS” Galaţi
Nu uitaţi: primim cererile de participare şi depoziţiile scrise pe adresa de e-mail:     
     lobbydialogsocialreal@gmail.com
Puteţi comenta (observaţii, propuneri, opinii, puncte de vedere etc.) pe http://lobbypentrudialogsocialreal.blogspot.com/REGULAMENTUL
Audierii publice cu tema:

LEGEA DIALOGULUI SOCIAL –
O LEGE PENTRU DIALOG REAL SAU PENTRU DICTATURĂ?

Data: 10 decembrie, orele: 10.00 - 12.30
Locul: Focşani , Sala Mică a Casei de Cultură a Sindicatelor , str. Dimitrie Cantemir, nr. 1

1) Completați formularul de înscriere disponibil online (http://lobbypentrudialogsocialreal.blogspot.com/ ), cu toate datele de contact solicitate și opțiunea dorită.
2) Transmiteţi formularul de înscriere completat, semnat şi scanat peadresa 
                                                    lobbydialogsocialreal@gmail.com până la data de 09.12.2011, ora 14:00
3) Depoziția scrisă va conține maxim 2 pagini.
4) Termenul limită de depunere a depozițiilor scrise este 08.12.2011, orele 17.00, la adresa de e-mail lobbydialogsocialreal@gmail.com
5) Participanții sunt invitați să vină cu 20 de minute înaintea începerii evenimentului de audiere publică.
6) Sala va fi dotată cu mijloace electronice de înregistrare video, mijloace audio, mijloace de vizualizare a timpului utilizat de către depozanţi;
7) Depozanţii sunt rugaţi să verifice dacă sunt înscrişi pe lista cu depozanţi.
8) Depoziții verbale vor susține numai participanţii care au transmis depoziții scrise în termenul prevăzut mai sus.
9) Audierea va fi condusă de Comisia de iniţiere care îşi va alege un preşedinte.
10) Vorbitorii vor fi invitați la microfon în ordinea transmiterii depoziției scrise.
11) Vorbitorii vor avea la dispoziție un timp de maxim 3 minute.
12) Membrii Comisiei de Experți pot pune întrebări clarificatoare martorilor, în maxim 30 de secunde. Martorii răspund concis, în maxim 1 minut/întrebare.
13) Toate depozițiile verbale se înregistrează și se vor posta pe site-ul evenimentului (http://lobbypentrudialogsocialreal.blogspot.com/ ), alături de depozițiile scrise corespunzătoare.
14) Mass media și publicul larg vor avea rolul de observatori în cadrul evenimentului de audiere publică, neputând avea intervenții în sală, în timpul audierii martorilor. Se vor colecta opinii în afara evenimentului propriu zis de audiere publică pe site-ul http://lobbypentrudialogsocialreal.blogspot.com/ şi din presa scrisă şi online.
15) La sfârşitul audierii publice, comisia de iniţiere va da un comunicat de presa.
16) Timp de 6-7 zile după eveniment, comisia de iniţiere monitorizează impactul mass media şi transmite rezultatele Comisiei de Experţi, pentru completarea raportului-sinteză.
17) În termen de 7 zile de la audierea publica, Comisia de experţi va întocmi un raport-sinteză cu privire la eveniment, inclusiv cu privire la opiniile exprimate în presă.
18) În termen de maximum 2 săptămâni, Comisia de iniţiere şi Comisia de experţi vor organiza o conferinţă de presă pentru diseminarea rezultatelor.
19) Toți participanții, inclusiv mass media, vor primi raportul sinteză al evenimentului, în maxim 2 săptămâni, la adresa electronică indicată în formularul de înscriere.

Pentru alte detalii vă stă la dispoziţie Grupul de iniţiativă:
- Adrian ANDRĂȘESCU (Galaţi) Preşedinte - Sindicatul Liber „Educaţia” Galaţi
     tel. 0722.260.052 / 0754.044.828 
- Emil TUDOR (Focşani) Preşedinte - Sindicatul din Învăţământ Vrancea
     tel. 0731.301.509 
- Sebastian ŞOIMU (Galaţi) Asist. univ. - Facultatea de Comunicare şi Relaţii Internaţionale
                                                                                            Universitatea „DANUBIUS” Galaţi
Nu uitaţi: primim cererile de participare şi depoziţiile scrise pe adresa lobbydialogsocialreal@gmail.com  Puteţi comenta (observaţii, propuneri, opinii, puncte de vedere etc.) pe http://lobbypentrudialogsocialreal.blogspot.com/DESFĂŞURĂTORUL AUDIERII PUBLICE

TEMA: LEGEA DIALOGULUI SOCIAL –
O LEGE PENTRU DIALOG REAL SAU PENTRU DICTATURĂ?

Data: 10 decembrie, orele: 10.00 - 12.30
Locul: Focşani , Sala Mică a Casei de Cultură a Sindicatelor , str. Dimitrie Cantemir, nr. 1
1) Depozanţii sunt rugaţi să verifice dacă sunt înscrişi în Lista cu depozanţi.

2) Se prezintă scopul adunării:
- audiere publică având ca temă: LEGEA DIALOGULUI SOCIAL –
O LEGE PENTRU DIALOG REAL SAU PENTRU DICTATURĂ?
- audierea publică va facilita prezentarea unor puncte de vedere cu privire la
caracterul democratic sau antidemocratic a Legii dialogului social, impactul asupra
activităţii sindicatelor şi a relaţiei angajator-salariaţi-reprezentanţi ai salariaţilor,
identificarea poziţiilor faţă de această lege, adoptarea poziţiei viitoare a grupului de
iniţiativă faţă de acestă lege.

3) Se prezintă participanţii:
  • persoane interesate: sindicalişti;
  • reprezentanţi ai societăţii civile;
  • depozanţi;
  • reprezentanţi ai presei scrise, audio şi vizuale.
4) Se prezintă organele de lucru:
  • grupul de iniţiativă;
- Adrian ANDRĂȘESCU, Preşedintele Sindicatului Liber Galaţi
- Emil TUDOR, Preşedintele Sindicatului Liber din Învăţământ Vrancea
- Sebastian ŞOIMU, Asist. univ. - Universitatea „DANUBIUS” Galaţi
  • Comisia de Experţi:
- Angelica CHIRILĂ - Avocat în Baroul Galaţi, Lector univ. dr. în Drept Penal
                                                                                 Universitatea „DANUBIUS” Galaţi
- Gică ABIABOIERU - Avocat Baroul Vrancea
- Elena Narcisa VĂTĂMANU - Jurist Vincon Vrancea

5) - Scurtă prezentare a cadrului temei:
- La data de 10 mai 2011 a fost publicată în Monitorul Oficial Legea Dialogului Social (Legea nr. 62/2011). Aceasta a avut un traseu fulminant. A fost anunţată oficial de premierul Emil Boc pe 7 aprilie 2011. A fost discutată în regim de urgenţă în condiţiile în care liderii sindicali nu participau la discuţii în semn de protest. A fost trecută prin Parlament prin asumarea răspunderii, sărind peste controlul de constituţionalitate cerut de 110 deputaţi.
Legea Dialogului Social a fost promulgată fără întârziere de preşedintele Băsescu şi publicată, la 10 Mai, în Monitorul Oficial.
Ulterior, obiecţia de neconstituţionalitate a fost respinsă prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 574/2011publicată în M. Of. nr. 368 din 26 mai 2011.
Legea Dialogului Social înlocuieşte Legea Sindicatelor, Legea Patronatelor, legislaţia privitoare la contractele colective de muncă, cea privitoare la conflictele de muncă precum şi legile de înfiinţare şi organizare a Consiliului Economic şi Social.
- Din analiza făcută de liderii organizaţiilor, federaţiilor şi confederaţiilor sindicale, de analiştii politici şi de jurnalişti, de majoritatea organizaţiilor civile, rezultă că Legea dialogului social încalcă: libertatea asociere în sindicate, libertatea de organizare şi de funcţionare a sindicatelor, drepturile lucrătorilor de a fi protejaţi operativ şi eficient în raporturile de muncă, drepturile omului, legislaţia europeană şi a Organizaţiei Naţiunilor Unite, acordurile şi convenţiile internaţionale semnate de România.

6) Ce dorim să realizăm?
-Audierea publică, ca formă de consultare publică, urmăreşte colectarea de opinii, soluţii şi probleme de la cetăţenii comunităţii şi sintetizarea acestora într-un raport efectuat de experţi independenţi.
- Dorim să colectăm puncte de vedere cu privire la următoarele aspecte:
- asigură Legea dialogului social libertatea de organizare a sindicatelor?
- asigură Legea dialogului social cadrul şi condiţiile de realizare a activităţii sindicatelor pentru apărarea drepturilor salariale şi profesionale ale salariaţilor?
- asigură Legea dialogului social un dialog social real între patronate- salariaţi-sindicate-reprezentanţi ai salariaţilor?
- respectă Legea dialogului social convenţiile internaţionale la care România este parte, legislaţia ONU şi legislaţia europeană cu privire la organizarea şi functionarea sindicatelor, a raporturilor dintre patronate şi salariaţi?
- având în vedere că Legea dialogului social a fost declarată constituţională, dacă legea nu respectă totuşi drepturile şi libertăţile democratice, ce soluţii ar fi pentru pentru a se ajunge la o lege a dialogului social cu caracter democratic?

7) Prezentarea regulamentului audierii publice:
- Depozanţii vor fi invitați la microfon în ordinea transmiterii depoziției scrise.
- Depozanţii vor avea la dispoziție un timp de maxim 3 minute.
- Membrii Comisiei de Experți pot pune întrebări clarificatoare martorilor, în maxim 30 de secunde. Martorii răspund concis, în maxim 1 minut/întrebare.
- Toate depozițiile verbale se înregistrează și se vor posta pe site-ul evenimentului (http://lobbypentrudialogsocialreal.blogspot.com/ ), alături de depozițiile scrise corespunzătoare.
- Mass media și publicul larg vor avea rolul de observatori în cadrul evenimentului de audiere publică, neputând avea intervenții în sală, în timpul audierii martorilor. Se vor colecta opinii în afara evenimentului propriu zis de audiere publică pe site-ul http://lobbypentrudialogsocialreal.blogspot.com/ şi din presa scrisă şi online.
- La sfârşitul audierii publice, comisia de iniţiere va da un comunicat de presa.
- Timp de 6-7 zile după eveniment, comisia de iniţiere monitorizează impactul mass media şi transmite rezultatele Comisiei de Experţi, pentru completarea raportului-sinteză.
- În termen de 7 zile de la audierea publica, Comisia de experţi va întocmi un raport-sinteză cu privire la eveniment, inclusiv cu privire la opiniile exprimate în presă.
- În termen de maximum 2 săptămâni, Comisia de iniţiere şi Comisia de experţi vor organiza o conferinţă de presă pentru diseminarea rezultatelor.
- Toți participanții, inclusiv mass media, vor primi raportul sinteză al evenimentului, în maxim 2 săptămâni, la adresa electronică indicată în formularul de înscriere.

Grupul de iniţiativă:
- Adrian ANDRĂȘESCU (Galaţi) Preşedinte - Sindicatul Liber „Educaţia” Galaţi
      tel. 0722.260.052 / 0754.044.828 
- Emil TUDOR (Focşani) Preşedinte - Sindicatul din Învăţământ Vrancea
      tel. 0731.301.509 
- Sebastian ŞOIMU (Galaţi) Asist. univ. - Facultatea de Comunicare şi Relaţii Internaţionale, Universitatea „DANUBIUS” GalaţiNiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu